662-773-382 poniedziałek-piątek 9-17
Search Site

Koszyk jest pusty

Zwrot produktów

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.a.iii. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.a.iv. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
8. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu 

UWAGA! 
Towary z poniższych kategorii, nie mogą zostać odesłane pocztą w zwykłym trybie, w związku z tym koszt odesłania towaru w przypadku odstąpienia może być wyższy niż zwykła paczka pocztowa. 
a) meble ogrodowe:
    - krzesła ogrodowe,
    - stoły,
    - sofy, ławki, leżanki,
    - zestawy ogrodowe,
b) deski tarasowe:
   - drewno egzotyczne: Bangkirai, Cumaru, Denya,Garapa, Kempas, Ipe/Lapacho, Massarnaduba, Mukulungu, Sapeli. Tatajuba,
   - drewno iglaste: Modrzew Europejski, Modrzew Syberyjski, Sosna, Świerk Skandynawski,  
   - graniaki/legary,
   - kratki tarasowe,
c) deski kompozytowe:
   -  na zewnątrz/tarasowa,
   -  akcesoria,
d) podłogi drewniane,
  -  podłogi krajowe (podłogi lite lakierowane, podłogi lite olejowane, podłogi warstowe),
  -  podłogi egzotyczne (podłogi lite naturalne, podłogi lite lakierowane, podłogi lite olejowane, podłogi warstowe, podłogi przemysłaowe),
  -  listwy przypodłogowe,
  -  białe listwy wykończeniowe,
e) blaty drewniane,
  -  lite,
  -  avangard,
  -  półki klejone,
f) elewacja,
  -  zewnętrzne,
  -  wewnętrzne,
  -  akcesoria elewacji.