662-773-382 poniedziałek-piątek 9-17
Search Site

Koszyk jest pusty

Środek gruntujący PRIMER UR50 5L

285 cena za sztukę

montaż

Najważniejsze cechy
  • Wysyłka: 5 dni
  • Waga: 5 kg
  • Materiał: Do drewna
  • Profil: Do desek podłogowych
  • Gatunek drewna: Do każdego gatunku
  • Zabezpieczenie wstępne: Do wymieszania

Środek gruntujący PRIMER UR50 5L

Więcej widoków

Środek gruntujący PRIMER UR50 5L

Opakowanie 5L wystarczy na zabezpieczenie powierzchni 25m2

Primer UR 50 to jednoskładnikowy, poliuretanowy grunt wzmacniający i odcinający wilgoć. Przeznaczony do stosowania z klejami poliuretanowymi i epoksy-poliuretanowymi.Wolny od MDI. Główną cechą określającą produkt jest jego uniwersalność. Może być on stosowany do wyrównywania nierównych podłoży cementowych, do naprawiania podłoży kruchych, do przyspieszenia czasu przygotowania podłoża o wysokiej zawartości pozostałej wilgoci oraz jako spoiwo do przygotowania syntetycznych zapraw do szybkich napraw.

Właściwości fizyko- chemiczne przy 20˚C
- Lepkośd (Ford cup ᵩ =3)  35s
- Ciężar właściwy - 1,040 kg/ dm3
- Czas całkowitego wyschnięcia 24h
- Sposób nanoszenia - Wałek, pędzel
- Naniesienie na jedną powłokę (g/m2) - 150/250
- Trwałośd i przechowywanie (w oryginalnym , zamkniętym opakowaniu w suchych i chłodnym miejscu) - 12 miesięcy
- Zawartośd lotnych związków organicznych g/l - 450
- Maksymalne dopuszczalne rozcieoczenie (Dir.2004/42/EC) - 100% dodatku rozcieńczalnika Diluente Extra
- Do czyszczenia narzędzi - Solvente Lavaggio

Aplikacja:
We wszystkich przypadkach opisanych poniżej, podłoże musi byd wolne od jakichkolwiek substancji mających działanie oddzielające (oleje, smary, farby itp.) oraz musi posiadad odpowiednie wykończenie powierzchni. Jeżeli wylewka jest za gładka, musi mied ona nadaną odpowiednią chropowatość za pomocą stalowej szczotki lub innej metody ułatwiającej penetrację gruntu UR 50 2010. Ponadto, poniżej wylewki musi byd obecna paro-izolacja. Nie używamy produktu na podłoża betonowe zawierające silnie higroskopijne materiały zdolne do zatrzymania rozpuszczalnika.

Zabezpieczenie przed pyłem Jeżeli wylewka ma kruchą powierzchnię, przed klejeniem podłogi wskazane jest naniesienie warstwy gruntu UR 50 2010 rozcieoczonego z 30-50% rozcieńczalnika Diluente- Extra w celu zatrzymania zapylenia oraz zapobiegnięciu separacji. Podłoga może byd kładziona po 24h z zastosowaniem naszego kleju epoksydowo- poliuretanowego (Repox, Zero%), poliuretanowego (Policoll/ Unicol MF) i z klejami z silanowymi (Monosil).

Wiązanie sypkich wylewek
Nałóż pierwszą warstwę produktu rozcieńczonego z rozcieńczalnikiem DIluente Extra w proporcji 50-100% w zależności od wykończenia i zwartości powierzchni. Po 3 godzinach, nie dłużej niż w ciągu 8 godzin nałóż drugą warstwę rozcieńczoną z 20-40% Diluente Extra. Po trzech godzinach, nie dłużej niż w ciągu 8 godzin może być nałożona trzecia, nierozcieńczona warstwa (w razie konieczności). Parkiet może by klejony po 24 godzinach przy użyciu kleju epoksydowo- poliuretanowego, poliuretanowego lub silanowego. Jeżeli na powierzchni tworzy się struktura folii, na grunt (gdy jest on ciągle świeży) musi byd rozsiany piasek. Po wyschnięciu nadmiar piasku musi byd usunięty.

Zabiegi usuwające wilgoć Jeżeli wylewka zawiera pozostałości wilgoci przekraczające maksymalną dopuszczalną wartośd procesu, czas schnięcia może byd przyspieszony poprzez naniesienie produktu w ten sam sposób jak ten opisany przy wiązaniu sypkich wylewek.

Przygotowanie syntetycznych zapraw
Produkt może być użyty do wykonania szybkoschnących zapraw z wyjątkowym poziomem przyczepności do wylewki. Zmieszać z piachem w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji (stosunek Grunt/Piach= 1:8, 10), Przed naniesieniem zaprawy należy zastosować na naprawianą powierzchnię grunt UR50 2010. Parkiet może być klejony po 24 godzinach przy użyciu kleju epoksydowo- poliuretanowego, poliuretanowego lub silanic termination.

Mogą cię również zainteresować następujące produkty